Příjem nových klientů pro pravidelná sezení v Berouně je možný až od září. Jednorázové konzultace a úvodní sezení je možné absolvovat během léta na vyžádání a dle aktuální situace.
V Praze je příjem nových klientů zatím možný. Děkuji za pochopení.

Můj přístup

Hledání uvědomění

Věřím, že jádro odpovědí na životní problémy a výzvy leží v první řadě v nás samotných. Podporuji své klienty v poznávání jejich vnitřního světa a uvědomování si sebe sama, svých potřeb, silných stránek i vlastních hranic. Uvědomění považuji za základ řešení a podmínku pro dělání správných rozhodnutí.

Tvůrčí princip

Využívám metody a techniky, které jdou nad rámec “mluvení” a do hry zapojuji další smyslové kanály jako jsou vnímání těla nebo práce s obrazem. Nic ale nevnucuji - pouze nabízím. Tento způsob práce však často umožňuje mým klientům odhalit jiné způsoby náhledu na problém či objevit nové zdroje energie a tvořivosti.

Společná práce

Nejsem “odborníkem s hotovými odpověďmi”. Věřím ve společné úsilí a zastávám názor, že klient by měl pracovat minimálně stejně intenzivně, jako kouč/terapeut :-)

Ve své roli se vnímám jako průvodce lidí na cestě k hlubšímu pochopení sebe sama, umožňujícímu zpracovat a řešit témata jakou jsou vztahy k druhým, vztah k sobě samému, životní krize, překonávání strachů a úzkostí... Lidé mne často vyhledávají i se zakázkami koučovacího charakteru jako jsou hledání osobní vize (pracovní i životní), práce s motivací a překonáváním vnitřních bariér a oblast work-life balance.

Ctím jedinečnost každého klienta a proto přistupuji ke každému zadání s maximálním respektem. Pokud je nějaké téma nad mé schopnosti nebo odbornost, otevřeně to komunikuji, příp. doporučuji zkušenější kolegy. Přirozenou součástí mé práce je supervize s mými mentory a učiteli.

Často kladené otázky

Jak probíhá první setkání?

Pokud se chystáte využít služby psychologa nebo kouče po prvé, možná si kladete otázku, co se bude dít. První setkání je především příležitost se vzájemně poznat a vyjasnit si očekávání. Pro úspěch terapie či koučinku je zásadní, aby klient i psycholog byli přesvědčeni, že spolu chtějí a můžou úspěšně pracovat. Na prvním setkání mne proto bude zajímat, s čím přicházíte a co od našich setkání očekáváte. Zároveň máte příležitost se zeptat na cokoliv, co vás v souvislosti se spoluprací se mnou zajímá. Stoprocentní důvěrnost všech sdělených informací je samozřejmostí. Pokud na prvním setkání zjistíte, že mých služeb využít nechcete, je to zcela v pořádku. V tomto případě za první setkání nic neplatíte. Výběr kouče nebo psychologa je otázkou osobní volby a vzájemná "chemie" je důležitá.

Jak probíhají "sezení" v přírodě a kolik terapie v přírodě stojí?

O specifikách terapie nebo koučingu v přírodě se dočtete zde. V případě kratších terapeutických procházek (obvykle 2 hod) finanční odměna odpovídá hodinové sazbě (tj. za dvě hodiny odměna odpovídá dvou hodinám terapie). V příp. delších setkání a poutí se domlouváme na ceně individuálně. I u sezení v přírodě je možné využít možnost férové sazby (viz výše).

Jak často a po jak dlouhou dobu se budeme setkávat?

Frekvence setkávání je individuální - závisí na vašich potřebách a je otázkou vzájemné domluvy. Obecně se s klienty setkávám 1 x týdně až 1 x měsíčně. Z mé zkušenosti bývají setkání ze začátku častější a v pokročilé fázi spolupráce se interval prodlužuje. V případě práce v přírodě doporučuji setkání delší, ale méně četná (třeba 1-2 krát za měsíc). Co se týče délky trvání spolupráce, i ta závisí na potřebách klienta a na charakteru "zakázky". V některých případech může být dostačující i jediné setkání. V každém případě je mým cílem vám pomoct najít si vlastní cestu k řešení situace. To, že klient mé služby potřebuje méně často nebo již vůbec, považuji za úspěch.

Jaké jsou finanční podmínky spolupráce?

Základní sazba za sezení v rozsahu 60 min pro klienty v Praze je 1500 Kč, v Berouně 1100 Kč.

Možnost férové sazby: Protože cena je relativní a stejná částka může být pro někoho velmi vysoká a pro jiného naopak relativně nízká s ohledem na osobní situaci, nabízím klientům možnost férové sazby. Pokud se rozhodnete využít tento model spolupráce, můžete za sezení platit nižší nebo vyšší sazbu než je základní cena v závislosti na svých finančních možnostech. Když se rozhodnete pro sazbu vyšší, umožňujete mi tím poskytovat služby za nižší sazby klientům, kterých finanční situace je méně příznivá a kteří by si jinak nemohli tuto službu dovolit. Pokud máte zájem využít možnost férové sazby (ať již vyšší nebo snížené ) stačí se o tom zmínit během našeho prvního setkání.

Platby za sezení se realizují bankovním převodem na základě faktury zaslané na vaši emailovou adresu.

Rušení sezení a storno podmínky

Rezervace sezení (ať již v online systému či jnou formou) je pro obě strany závazná. Bezplatně je možné rezervaci zrušit 3 pracovní dny předem a to emailem nebo telefonicky. V případě zrušení méně než 3 prac. dny předem klient sezení hradí v plné výši. U situací způsobených „vyšší mocí“ (např. náhlé onemocnění, úraz apod.) je zrušení sezení bezplatné 24 hod předem. Obdobný princip aplikuji i na rušení sezení z mé strany, tj. pokud klientovi zruším sezení méně než 3 dny předem (a nejde o případ "vyšší moci") má klient následující sezení zdarma.

Můžu čerpat příspěvek na sezení od zdravotní pojišťovny?

Ano, v rámci programu péče o duševní zdraví je možné čerpat příspěvek od pojišťovny na mé služby.
Více informací naleznete zde, příp. na stránkách vaší pojišťovny.