O práci v přírodě

Práce psychologů, terapeutů a koučů má tradičně formu setkání, během kterých obě strany sedí v místnosti naproti sobě. Konec konců, i proto se těmto setkáním říká "sezení". Narušit tento stereotyp a být během setkání venku a v pohybu, má ale řadu výhod.

Příroda jako zdroj duševního zdraví

Lidská těla nejsou pouhými "schránkami" pro naše myšlenky a emoce. Duševní svět je úzce propojen s tělesným prožíváním. Když se klient během naší práce může volně pohybovat, více vnímá své tělo a to mu dovoluje jasněji si uvědomovat své emoce a myšlenky.

Pohyb v přírodním prostoru jakou součást terapie

Lidská duše je navzdory všem civilizačním vlivům "přírodním úkazem". Tisíce let evoluce člověka v přírodním světě zanechaly v lidské psyché svůj otisk. I proto je příroda nejen léčivou sílou pro duši, ale může být i zdrojem inspirace během koučinku nebo terapeutické práce.

Příroda jako inspirace
pro vnitřní práci

Jak prokazuje řada studií, pobyt v přírodní krajině má výrazný pozitivní efekt na mentální zdraví. Během práce s klienty v krajině vytvářím prostor pro vnímání přírodního světa či krátkou meditaci. Již to samo o sobě často dodává lidem novou energii a zdravý odstup od tématu.

photo of man surrounded by trees
photo of man surrounded by trees

Praktické aspekty koučinku a terapie v přírodě

Jak setkání probíhá?

Místo, čas a četnost setkání

Pravidelně terapeutické procházky realizuji v křivoklátských lesích v okolí Berouna, na místech která důvěrně znám. Místo si klient může zvolit i sám, avšak v tom případě nutno počítat s náklady navíc s ohledem na nutnost přesunu na místo. Standardní délka terapeutické procházky je 2 hod; může však být i delší. Například v případě, že se chcete jednorázově a intenzivně věnovat jednomu tématu, může dávat smysl i celodenní putování. Tím, že jsou terap. procházky delší než klasické sezení uvnitř, bývá frekvence setkávání s klientem obvykle nižší (např. 1-2 krát za měsíc). Tato forma práce se velmi dobře hodí i jako jednorázová "intervence" - například když se chcete intenzivně ponořit do jasně ohraničeného tématu, ujasnit si důležité životní rozhodnutí, vytvořit si novou vizi budoucnosti apod.

Specifika práce
v přírodě

Během práce v přírodě se naše pouť krajinou obvykle vyvíjí organicky (tj. není nutné jít po předem vytyčené trase). Někdy můžeme strávit většinu času na jednom místě, někdy více putujeme. Tempo a náročnost si volí klient, já se přizpůsobuji. Jsem schopen zvládnout i velmi náročný terén, avšak fyzický výkon není cílem a neměl by nás odvádět od soustředění na vnitřní práci. V případě, že máte se mnou domluvené setkání v přírodě, se sezením počítejte za každého počasí (s výjimkou život ohrožujících klimatických podmínek - např. extrémní vítr), a přizpůsobte tomu oblečení a výbavu.

Pro některé klienty a typ témat a potíží tato forma práce nemusí být vhodná. Proto se na tématu terapie v přírodě s klientem domlouvám předem, ať již online nebo během úvodního sezení, které proběhne uvnitř v mých prostorách.

Časté otázky

Mám si vybrat setkání v přírodě nebo klasické sezení? Setkání v přírodě bývají časově náročnější a proto se více hodí pro klienty, kterým stačí mít sezení méně často (např. 1-2 krát měsíčně). Většině klientů doporučuji mít první sezení uvnitř, abychom se poznali, probrali očekávání od terapie v přírodě a společně zvážili, zda je tato forma terapie pro vás vhodná a může naplnit vaše očekávání. Je také možné obě formy (sezení venku a terap. procházky) kombinovat.

Jaká je délka a cena za setkání v přírodě? Obvyklá délka terapeutické procházky v přírodě je 2 hod (sazba pak odpovídá ceně za dvě hodiny terapie). V případě, že máte zájem o delší setkání (v některých specifických případech může dávat smysl realizovat i půldenní nebo celodenní putování), je možné se domluvit na sazbě individuálně. Bližší informace o sazbách a mé cenové politice najdete zde.